Nieuwe Kamerleden benoemd

De Kiesraad heeft vier nieuwe Tweede Kamerleden benoemd: de heer R.P. van Laar, mevrouw M.J.J. Rebel-Volp, de heer H.J.M. Leenders en de heer E.M.A. Smaling.

Beeld: Kiesraad

De heer R. P. van Laar is benoemd als Tweede Kamerlid voor de PvdA in de vacature die is ontstaan door het vertrek van mevrouw Hilkens.

Mevrouw M.J.J. Rebel-Volp is benoemd als Tweede kamerlid voor de PvdA in de vacature die is ontstaan door het vertrek van de heer Heijnen.

De heer H.J.M. Leenders is benoemd als Tweede Kamerlid voor de PvdA in een tijdelijke vacature vanĀ  3 september 2013 tot en met 11 december 2013 in verband met de zwangerschap van mevrouw Y. Cegerek.

De heer E.M.A. Smaling is voor de tweede keer benoemd als Tweede Kamerlid voor de SP in de tijdelijke vacature die is ontstaan door afwezigheid van mevrouw M. Smits wegens ziekte.