Officiële uitslag Tweede Kamerverkiezing 12 september 2012

Het opkomstpercentage van deze Tweede Kamerverkiezing lag met 74,6% net iets onder dat van 2010 (75,4%). Van de 12.689.810 kiesgerechtigden hebben 9.462.223 personen hun stem uitgebracht. Hiervan waren 9.424.235 geldige stemmen. Blanco stemden 17.004 personen en ongeldig waren 20.984 stemmen. Dit maakte de Kiesraad op 17-09-2012 bekend in een openbare zitting in de Tweede Kamer.

Beeld: Kiesraad

Totaal aantal stemmen en kiesdeler

Het totale aantal geldige, niet zijnde blanco, stemmen bedraagt 9.424.235 stemmen. Er zijn 150 zetels te verdelen. De kiesdeler bedraagt (afgerond naar boven) 62.829 (aantal geldige stemmen gedeeld door aantal zetels = 150). Niet afgerond is de kiesdeler: 62.828 35/150
Om met voorkeurstemmen te worden gekozen heeft een kandidaat meer dan 25% van de kiesdeler nodig, dus minimaal (afgerond naar boven) 15.708 stemmen.

Voor overige gegevens en het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau (de Kiesraad): zie bijlagen.