Eén partij minder

Er doen in totaal niet 22, maar 21, partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezing op 12 september 2012. De kandidatenlijst van de IQ-Partij ; met IQ voor Eerlijkheid is ongeldig verklaard. Deze lijst is alleen in kieskring Den Haag ingeleverd, maar is door het hoofdstembureau van deze kieskring ongeldig verklaard, omdat de wettelijk verplichte waarborgsom niet was betaald. Er doen geen partijen mee met een zogeheten blanco lijst. Kandidaat B. Crouwel van de Partij van de Toekomst (PvdT) is in 13 van de 19 kieskringen waar deze partij een lijst had ingeleverd alsnog van die lijst geschrapt, omdat hij niet een wettelijk voorgeschreven identiteitsbewijs had bijgevoegd.

Beeld: Kiesraad

Begin volgende week zijn de ingediende kandidatenlijsten voor alle kieskringen terug te vinden op onze website.

De hoofdstembureaus hebben op 3 augustus, in openbare zittingen, besloten over
de geldigheid van de kandidatenlijsten en het handhaven van de kandidaten op de lijsten. 

Voor kieskring 20 (Bonaire) zijn de lijsten 12 en 17 van respectievelijk de partij voor Mens en Spirit (MenS) en de Liberaal Democratische Partij (LibDem) ongeldig verklaard, omdat er onvoldoende ondersteuningsverklaringen zijn overgelegd. Dit betekent dat beide partijen meedoen in de kieskringen 1 t/m 19.

Onderzoek kandidatenlijsten

Politieke partijen dienden op dinsdag 31 juli hun kandidatenlijst in bij de hoofdstembureaus in de kieskringen waar zij wilden meedoen. Ook konden zij eventueel gebruik maken van de centrale kandidaatstelling, door hun kandidatenlijsten bij het hoofdstembureau in Den Haag in te leveren in plaats van bij alle 20 hoofdstembureaus afzonderlijk.
De hoofdstembureaus hebben vervolgens de kandidatenlijsten onderzocht op onder meer geldigheid en volledigheid (bijv. wettelijk vereiste stukken). Partijen hadden tot en met 3 augustus, 15.00 uur, de gelegenheid om eventuele verzuimen te herstellen.

Beroep

Belanghebbenden en kiezers hebben nog tot en met dinsdag 7 augustus de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de beslissingen van de hoofdstembureaus bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Zodra de lijsten definitief zijn, worden deze in de Staatscourant gepubliceerd. Op de website van de Kiesraad wordt hiervan mededeling gedaan.