Kamerontbinding en verkiezingen

Premier Rutte heeft vandaag het ontslag van zijn kabinet aangeboden aan H.M. de Koningin. Mocht worden besloten tot nieuwe verkiezingen, dan lijkt woensdag 5 september 2012 vanuit verkiezingstechnisch oogpunt de eerste reële datum, aldus de Kiesraad.

Een keuze voor een eerdere datum, bijvoorbeeld 27 juni, heeft ingrijpende consequenties.

  • Nieuwe partijen kunnen zich niet meer tijdig voor die verkiezing bij de Kiesraad laten registreren. Zij worden dan niet met een aanduiding (naam), maar slechts met een nummer, op het stembiljet vermeld).
  • Nederlanders in het buitenland hebben nog slechts drie weken om zich als kiezer te laten registreren. Deze registratietermijn eindigt op 16 mei 2012.
  • Voor de voorbereiding van de kandidaatstelling (op 15 mei) resteert voor de betrokken gemeenten en politieke partijen eveneens een zeer korte termijn. Dat geldt in het bijzonder voor Caribisch Nederland.