Geldigheid kandidatenlijsten Europees Parlement vastgesteld

Op maandag 27 april heeft de Kiesraad, het centraal stembureau, in een openbare zitting de geldigheid vastgesteld van de 17 ingediende kandidatenlijsten voor het Europees Parlement. Er zijn geen lijsten ongeldig verklaard. Ook is besloten om alle aanduidingen (namen van de partijen) te handhaven. Onderzoek van de kandidatenlijsten heeft geleid tot het schrappen van vijf kandidaten.

Beeld: Kiesraad

Verzuimen

De inlevering van de kandidatenlijsten was op woensdag 22 april. Als hier iets niet helemaal klopte zijn de betreffende partijen hiervan op de hoogte gesteld.
Er zijn bij 9 kandidatenlijsten verzuimen geconstateerd. Vervolgens had men tot maandag 27 april 15.00 uur de tijd om een zogenaamd verzuim te herstellen. Het gaat bij voorbeeld om de zogenaamde instemmingsverklaring: de verklaring van een persoon dat hij of zij instemt met zijn of haar kandidaatstelling op de lijst. 
De meeste verzuimen zijn op tijd hersteld. In totaal zijn vijf kandidaten geschrapt. Het gaat hier om twee kandidaten van Solidara (lijst 10), twee kandidaten van de EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP, lijst 12) en één kandidaat van Libertas (lijst 17).  Beroep tegen deze beslissingen van de Kiesraad is tot en met 6 mei mogelijk bij de Raad van State.

Kandidaten

In totaal doen aan de verkiezing voor het Europees Parlement 17 partijen mee, met in totaal 289 kandidaten: 96 vrouwen en 193 mannen. Bij de vorige verkiezing voor het Europees Parlement, in 2004, namen 15 partijen deel. Toen waren er 276 kandidaten, van wie 85 vrouwen.
Van alle kandidaten wonen er 18 in het buitenland; de meesten in Brussel. Er zijn geen kandidaten woonachtig op de Nederlandse Antillen of Aruba.