Register ongeldige stempassen

Elk stembureau beschikt over een register van ongeldig verklaarde stempassen (ROS). Dit register voorkomt dat een kiesgerechtigde twee keer kan stemmen.

Het register van ongeldig verklaarde stempassen moet op de dag van stemming in alle stembureaus beschikbaar zijn (en op tafel liggen). Zie Kieswet art. J 17.

Ongeldige stempas

In de volgende gevallen is een stempas ongeldig:

  • stempassen die zijn omgezet in een kiezerspas of een volmachtbewijs
  • stempassen waarvoor op verzoek van de kiezer een vervangende stempas is uitgereikt, bijvoorbeeld omdat hij zijn stempas is kwijtgeraakt of omdat hij de stempas niet heeft ontvangen
  • stempassen die ten onrechte zijn verstrekt of die zijn verstrekt aan personen die tussen de dag van verzending en de dag van stemming zijn overleden
  • stempassen die zijn ontvreemd, of op een andere manier onrechtmatig in omloop zijn, bijvoorbeeld door een fout tijdens de productie of distributie

Zie Kieswet art. J 7a.