Openingstijden

De hoofdregel is dat stembureaus op de dag van stemming open zijn van 7.30 uur 's ochtends tot 21.00 uur in de avond. Voor zogeheten bijzondere stembureaus en voor mobiele stembureaus zijn afwijkende openingstijden mogelijk. Zij kunnen eerder of later open gaan, en eerder (niet later) sluiten.

Beeld: Kiesraad

Zodra de eindtijd voor de stemming is bereikt, kondigt de voorzitter dit aan. Alleen aanwezige kiezers in het stemlokaal of bij de ingang worden nog tot de stemming toegelaten. Zie Kieswet art. J 30.

Afwijkende openingstijden bijzonder stembureau

Bijzondere stembureaus zijn stembureaus die met het oog op hun locatie afwijkende openingstijden hebben, bijvoorbeeld een stembureau in een winkelcentrum dat om 18.00 uur sluit. Ook vroegere openstelling kan zinvol zijn, zoals bij een stembureau in een treinstation. Een bijzonder stembureau moet wel ten minste 8 uur aaneengesloten geopend zijn. Zie Kieswet art. J 1.

Afwijkende openingstijden mobiel stembureau

Een mobiel stembureau is een stembureau dat gedurende de dag van stemming op verschillende plaatsen is gestationeerd. Mobiele stembureaus kunnen eerder dan 7.30 uur opengaan en vroeger (maar niet later) dan 21.00 uur sluiten. De zittingstijden op de verschillende plekken worden ten minste veertien dagen voor de verkiezing bekendgemaakt. Zie Kieswet art. J 4a.