Wat gebeurt er met stembiljetten na een hertelling?

Bij een eventuele hertelling worden de verzegelde pakken met onder andere de stembiljetten door de gemeenten overgebracht naar het orgaan dat tot een hertelling besloten heeft. Het centraal stembureau of het orgaan waarvoor de verkiezing plaatsvond kan besluiten tot het organiseren van een hertelling. Uitzondering vormt de Europees Parlementsverkiezing, bij deze verkiezing kan de Kiesraad of de Tweede Kamer besluiten tot een hertelling.

Als de hertelling is afgerond, bewaart het centraal stembureau deze pakken tot 3 maanden nadat over de toelating van de gekozenen is beslist. Na het verstrijken van deze termijn worden de pakken vernietigd, tenzij er een strafrechtelijk onderzoek loopt of sprake is van strafvervolging. Zie Kieswet art. P 25. Binnen deze termijn is het centraal stembureau bevoegd de pakken met de stembiljetten en de processen-verbaal voor strafrechtelijk onderzoek over te dragen aan de officier van justitie. Zie Kieswet art. P 26.