Herindelingen: Wanneer treden de zittende raadsleden af?

Na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag, treden de raadsleden van de oude gemeenten af, en wel met ingang van de dag voorafgaande aan de datum van de herindeling.

Dat is officieel op 31 december, klokslag 24.00 uur. De eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad is op de eerste werkdag volgend op de datum van de herindeling. In deze vergadering worden ook de wethouders benoemd. Zie Wet algemene regels herindeling art. 56.