Herindelingen: Wanneer komt de nieuwe raad voor het eerst bijeen?

De eerste vergadering van de raad van de nieuwe gemeente is op de eerste werkdag volgend op de datum van de herindeling.

In deze vergadering worden ook de wethouders benoemd. Zie de Wet algemene regels herindeling art. 56.