Q&A Wanneer komt de nieuwe gemeenteraad na een herindeling voor het eerst bij elkaar?

De eerste vergadering van de raad van de nieuwe gemeente is op de eerste werkdag na de datum van de herindeling. De herindeling gaat in op 1 januari.

In deze vergadering worden ook de wethouders benoemd. Zie de Wet algemene regels herindeling art. 56.