Waarom vinden herindelingsverkiezingen niet tegelijk met gewone gemeenteraadsverkiezingen plaats?

Een herindeling gaat  altijd in op 1 januari. De verkiezingen worden daarom in het najaar voorafgaand aan de datum van herindeling gehouden. De herindelingswet wijst één gemeente aan die de verkiezingen organiseert.