Waarom stemmen we in Nederland op woensdag?

Een verkiezing vindt bijna altijd op een woensdag plaats. Een belangrijke reden daarvoor is dat de basisscholen, waarin veel stemlokalen zijn gevestigd, op die dag het minst worden belast.

Daarnaast wil de regering zo veel mogelijk kiesgerechtigden in de gelegenheid stellen hun stem uit te brengen. Om die reden vallen de vrijdag, zaterdag en zondag af. De zondag is ongeschikt, omdat een aantal orthodox-protestantse kiesgerechtigden wegens de zondagsrust mogelijk geen stem uitbrengt. De vrijdag en zaterdag zijn niet geschikt vanwege de viering van de sabbat, die op vrijdag bij zonsondergang begint. Verder valt de maandag af, omdat de voorbereidingen van de verkiezing of het referendum dan grotendeels in het weekend zouden vallen.

Naast de woensdag leveren de dinsdag en donderdag geen bijzondere bezwaren op, behalve dat de belasting voor de basisscholen op deze dagen groter zou zijn. Doorgaans vinden verkiezingen daarom ook plaats op woensdag. Een uitzondering hierop is de verkiezing voor het Europees Parlement. De woensdag valt buiten de periode waarin deze verkiezing kan plaatsvinden, waardoor in Nederland op donderdag wordt gestemd.