Waarom stemmen we in Nederland op woensdag?

Een verkiezing vindt bijna altijd op een woensdag plaats. Een belangrijke reden daarvoor is dat de basisscholen, waarin veel stemlokalen zijn gevestigd, op die dag het minst worden belast.

Daarnaast wil de regering zo veel mogelijk kiesgerechtigden in de gelegenheid stellen hun stem uit te brengen. Vanwege religieuze redenen vallen de vrijdag, zaterdag en zondag af. Verder valt de maandag af, omdat de voorbereidingen van de verkiezing of het referendum dan grotendeels in het weekend zouden vallen.

Naast de woensdag leveren de dinsdag en donderdag geen bijzondere bezwaren op, behalve dat de belasting voor de basisscholen op deze dagen groter zou zijn. Doorgaans vinden verkiezingen daarom ook plaats op woensdag. Een uitzondering hierop is de verkiezing voor het Europees Parlement. De woensdag valt buiten de periode waarin deze verkiezing kan plaatsvinden, waardoor in Nederland op donderdag wordt gestemd.