Tweede Kamer: Maakt het voor de kandidaatstelling uit waar de kandidaat woont?

Nee, een kandidaat hoeft niet in Nederland te wonen om zich kandidaat te kunnen stellen als lid van de Tweede Kamer.

Gemachtigde aanwijzen

Wel is een kandidaat verplicht om een gemachtigde in het Europese deel van Nederland aan te wijzen, wanneer hij zelf elders woont. Daarnaast moet een kandidaat bij zijn kandidaatstelling een kopie van zijn identiteitsbewijs en een Nederlandse verblijfstitel kunnen overleggen, bijvoorbeeld doordat in een buitenlands paspoort aanvullend een sticker ‘Verblijfsaantekening algemeen’ is opgenomen. Uit de sticker blijkt dat iemand rechtmatig verblijft in Nederland.

Toelating tot Tweede Kamer

Voor de toelating tot de Tweede Kamer gelden andere regels dan voor de kandidaatstelling. Om Tweede Kamerlid te kunnen zijn, is vereist dat men Nederlander is, de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht. Verder is in de Grondwet geregeld dat iemand niet tegelijkertijd lid kan zijn van de Eerste en Tweede Kamer.