Herindelingen: Staat de verkiezingsuitslag na de bekendmaking door het centraal stembureau definitief vast?

Na de bekendmaking van de uitslag door het centraal stembureau buigt de (oude) raad van de organiserende gemeente zich nog over de verkiezingen. Deze beoordeelt of de verkiezingen goed zijn verlopen en of het centraal stembureau de uitslag goed heeft vastgesteld.

De gemeenteraad kan op basis van de uitkomsten van dit onderzoek eventueel besluiten tot hertelling van de stemmen, in een bepaalde gemeente of in één of meer stembureaus. In het uiterste geval, als er sprake is van ongeldigheid van de stemming in één of meerdere stembureaus, kan besloten worden tot een nieuwe stemming.

Beroep

Er is in Nederland geen beroep mogelijk tegen de beslissing van de raad van de organiserende gemeente tot toelating van de nieuw gekozen leden. Zie de Algemene wet bestuursrecht art. 8.