Q&A Staat de verkiezingsuitslag van herindelingsverkiezingen na de bekendmaking door het centraal stembureau definitief vast?

Het centraal stembureau van de gemeente maakt na de verkiezingen de officiële uitslag van de herindelingsverkiezingen bekend. Daarna beoordeelt de (oude) gemeenteraad van de organiserende gemeente nog een keer of de verkiezingen goed zijn verlopen. Ook beoordeelt de raad of het centraal stembureau de uitslag goed heeft vastgesteld.

De gemeenteraad kan op basis van dit onderzoek eventueel besluiten tot hertelling van de stemmen, in een bepaalde gemeente of in één of meer stembureaus. De stemmen die zijn uitgebracht worden daar dan opnieuw geteld. In het uiterste geval kan besloten worden tot een nieuwe stemming. Dit kan de gemeenteraad doen als er sprake is van ongeldigheid van de stemming in één of meerdere stembureaus. In dat geval moeten kiezers opnieuw naar de stembus.

Beroep

Heeft de (oude) raad besloten dat de verkiezingen goed zijn verlopen? Dan is de uitslag definitief. Er is in Nederland geen beroep mogelijk tegen die beslissing. Zie de Algemene wet bestuursrecht art. 8.