Q&A Wanneer zijn bij herindelingsverkiezingen de ingeleverde kandidatenlijsten definitief?

Op 12 oktober 2021 (de dag na de dag van kandidaatstelling) controleert het centraal stembureau alle stukken van de kandidaatstelling. Dit gebeurt in een niet-openbare zitting, om 16.00 uur. Het stembureau beoordeelt dan de geldigheid van de kandidatenlijsten, de kandidaten op de lijsten, en de namen (‘aanduidingen’) van de partijen boven de lijsten. Zie Kieswet art. I 1 en art. I 2.  

Soms ontdekt het centraal stembureau in de zitting op 12 oktober dat niet alle ingeleverde stukken in orde zijn. Het centraal stembureau laat dit dan weten aan de partij, of beter gezegd: aan de inleveraar van de kandidatenlijst. Hij of zij krijgt dan 2 dagen de tijd om de stukken in orde te maken. Niet alle fouten kunnen worden hersteld. Zo moet een partij op de dag van kandidaatstelling altijd een kandidatenlijst inleveren.

Openbare zitting: geldigheid kandidatenlijsten

Op 15 oktober maakt het gemeentelijk centraal stembureau bekend welke partijen deelnemen aan de herindelingsverkiezingen, met welke lijsten zij deelnemen, en met welke partijnamen boven die lijsten. Dit gebeurt in een openbare zitting om 10.00 uur. Zie Kieswet art. I 4 en artikel 2b van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19. Ook nummert het centraal stembureau in deze zitting de geldige lijsten. Het centraal stembureau legt de beslissingen van deze zitting vast in een proces-verbaal (papieren verslag). Dit proces-verbaal wordt op de website van de gemeente gepubliceerd. Ook legt het centraal stembureau het proces-verbaal ter inzage.

Belanghebbenden hebben na de zitting van het centraal stembureau 4 dagen de tijd om in beroep te gaan tegen beslissingen van het centraal stembureau. Alleen tegen de lijstnummering is geen beroep mogelijk.  De Raad van State doet maximaal 6 dagen later een uitspraak over beroepszaken. Na deze termijn staan de kandidatenlijsten definitief vast.