Q&A Wanneer liggen de ingeleverde kandidatenlijsten van herindelingsverkiezingen ter inzage?

Op 12 oktober, dat is de dag na de dag van kandidaatstelling, controleert het centraal stembureau alle stukken van de kandidaatstelling. Direct daarna legt het centraal stembureau de kandidatenlijsten en eventuele ondersteuningsverklaringen ter inzage. Zie Kieswet art. I 3. Op deze lijsten staan ook geboortedata van kandidaten. De ingeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen liggen ter inzage, tot de dag dat ze definitief vast staan. Zie Kieswet art. I 19. Daarna worden de ingeleverde kandidatenlijsten en eventuele ondersteuningsverklaringen vernietigd. Zo wordt voorkomen dat later nog persoonlijke gegevens te achterhalen zijn die op de originele kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen stonden.

Terinzagelegging vastgestelde kandidatenlijsten

Op 15 oktober maakt het centraal stembureau officieel bekend welke partijen deelnemen aan de herindelingsverkiezingen, met welke lijsten, en met welke partijnamen. Dit gebeurt in een openbare zitting om 10.00 uur. Het centraal stembureau legt het proces-verbaal van de zitting meteen daarna ter inzage. Belanghebbenden hebben 4 dagen de tijd om in beroep te gaan tegen beslissingen van het centraal stembureau. Alleen tegen de lijstnummering is geen beroep mogelijk.  De Raad van State doet maximaal 6 dagen later een uitspraak over eventuele beroepszaken. Na deze termijn staan de kandidatenlijsten definitief vast. De gemeenten maken de definitief vastgestelde kandidatenlijsten zo spoedig mogelijk openbaar. Zie Kieswet art. I 17. Op deze definitief vastgestelde lijsten staan geen geboortedata van kandidaten.