Q&A Mogen kandidatenlijsten van herindelingsverkiezingen ook alleen in huis-aan-huisbladen worden gepubliceerd?

Nee, gemeenten zijn verplicht om de vastgestelde lijsten uiterlijk 4 dagen voor de stemming bij de kiezers te bezorgen, samen met de informatie over de stemlokalen. Het is niet voldoende om deze informatie alleen in een huis-aan-huisblad te publiceren. Niet alle inwoners van de gemeente ontvangen namelijk een huis-aan-huisblad.  Zie Kieswet art. I 17 en Kiesbesluit art. J 1.