Mogen achter de namen van kandidaten bij een samenvoeging van aanduidingen de eigen partijnamen worden geplaatst?

Nee, in het Kiesbesluit is bepaald op welke wijze een kandidaat wordt opgenomen op een kandidatenlijst.

Hier wordt gesproken over nadere aanduidingen achter de naam, zoals de geslachtsaanduiding en de roepnaam. Dit artikel biedt geen ruimte om de partijnaam van iedere afzonderlijke kandidaat te vermelden.

Zie Kieswet art. H 8  en Kiesbesluit art. H 2.