Herindelingen: Moeten alle partijen zich registreren?

Partijen die al een aanduiding bij de Kiesraad hebben laten registreren, kunnen met die aanduiding aan de herindelingsverkiezingen deelnemen op grond van ‘doorwerking’. Zij hoeven zich dan niet (opnieuw) te laten registreren. Dit geldt ook voor partijen die al een naam hebben geregistreerd bij het centraal stembureau voor de provinciale statenverkiezing in de desbetreffende gemeente. Ook zij hoeven deze aanduiding niet opnieuw te laten registreren.Hier vindt u een overzicht van alle bij de Kiesraad voor de Tweede Kamer geregistreerde aanduidingen.

Plaatselijke partijen

Plaatselijke partijen moeten zich bij het centraal stembureau van de organiserende gemeente laten registreren. Zij moeten daarvoor een notariële akte en het bewijs van inschrijving in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel overleggen. Ook moeten zij voor de registratie een waarborgsom betalen (€ 112,50). Er is immers sprake van een nieuwe gemeente, met een nieuwe gemeenteraad, waarin nog geen enkele partij zitting heeft. Zie Kieswet art. G 3 en Kieswet art. G 4 en de Wet algemene regels herindelingartikel art. 55.