Mag een politieke partij of individuele kandidaat helpen bij volmachtverlening?

Het uitgangspunt bij het verlenen van een volmacht is dat een kiezer (de volmachtgever) die verwacht niet zelf te stemmen in het stemlokaal zijn stem laat uitbrengen door een andere kiezer (de volmachtnemer). Het initiatief om deze volmachtnemer te benaderen, is afkomstig van de volmachtgever zelf. Het is niet de bedoeling dat het initiatief tot volmachtverlening van de volmachtnemer, een partij of kandidaat uit gaat.

Politieke partijen mogen wel op hun website of in hun informatiemateriaal kiezers wijzen op de mogelijkheid om contact op te nemen met een contactpersoon van die partij, wanneer zij niet zelf kunnen stemmen. Voorwaarde blijft dat de volmachtgever uiteindelijk degene is die contact opneemt met een volmachtnemer en dus weet wie er voor hem of haar gaat stemmen.

Een politieke partij (of een individuele kandidaat) mag zo helpen - bemiddelen - bij het vinden van een gemachtigde. Dat is handig voor een kiezer die zijn stem niet verloren wil laten gaan, maar zelf niemand kent of voldoende vertrouwt om als gemachtigde te fungeren. Als de volmachtgever akkoord gaat met de door de partij voorgestelde persoon, kunnen de volmachtgever en de gemachtigde de volmachtverlening regelen.