Kan een lid van de Tweede Kamer ook zitting nemen in het Europees Parlement?

Nee, het lidmaatschap van het Europees Parlement is sinds 2004 onverenigbaar met het lidmaatschap van de Eerste en Tweede Kamer.

Dit betekent dat iemand niet tegelijkertijd zitting kan hebben in beide parlementen. Dat is bepaald in artikel 7 van de ‘Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen’.

Twee geloofsbrievenonderzoeken

Nadat het centraal stembureau iemand heeft benoemd tot lid van het Europees Parlement, volgen er twee geloofsbriefonderzoeken: één op nationaal niveau door de Tweede Kamer en één op Europees niveau door het Europees Parlement. De Tweede Kamer onderzoekt eerst of de benoemde op grond van de Nederlandse wetgeving als Nederlands lid van het Europees Parlement kan worden toegelaten. Hierbij wordt nog niet getoetst op eventuele onverenigbare betrekkingen. Daarna toetst het Europees Parlement opnieuw of de benoemde als lid kan worden toegelaten, maar dan aan de hand van de Akte.

Schriftelijke verklaring

Een onderdeel van het Europese geloofsbriefonderzoek is dat de benoemde schriftelijk moet verklaren dat hij géén met het lidmaatschap van het Europees Parlement onverenigbare betrekking vervult, zoals het zijn van Tweede Kamerlid. Is dat wél het geval, dan kan de betrokkene niet als lid van het Europees Parlement worden toegelaten en moet het centraal stembureau iemand anders benoemen.