Wat gebeurt er als een kandidaat overlijdt voor de dag van stemming?

Als een kandidaat overlijdt vóór de definitieve vaststelling van de kandidatenlijst, dan kan de partij eventueel verzoeken om de kandidaat van de lijst te halen. Hiervoor moet de partij bij inlevering van de kandidatenlijst een uittreksel uit het register van overlijden of een afschrift van de akte van overlijden overhandigen. Het centraal stembureau schrapt de kandidaat dan van de lijst. Zie Kieswet art. I 6.  Alleen voor Eerste Kamerverkiezing: zie Kieswet art. S 4.

Als een kandidaat overlijdt na de definitieve vaststelling van de kandidatenlijsten door het centraal stembureau, dan kan deze volgens de Kieswet niet meer van de kandidatenlijst afgehaald worden.

Zetelverdeling

Bij de toewijzing van zetels aan kandidaten wordt de overleden kandidaat buiten beschouwing gelaten. Zie Kieswet art. P 19a. (Alleen voor Eerste Kamerverkiezing: Kieswet art. U 15) Stemmen die worden uitgebracht op een overleden kandidaat gaan niet verloren. Bij de toewijzing van zetels aan partijen tellen uitgebrachte stemmen op de overleden kandidaat mee als stemmen voor zijn of haar partij.