Mogen uitslagen van peilingen vlak vóór de verkiezing worden gepubliceerd?

De Kieswet regelt niets over peilingen. Wel geldt in Nederland een ‘gentlemen’s agreement’ om niet op de dag van stemming, gedurende de openingstijden van de stemlokalen, peilingen te publiceren.