Mogen kandidatenlijsten ook alleen in huis-aan-huisbladen worden gepubliceerd?

Nee, gemeenten zijn verplicht om de vastgestelde lijsten, samen met de informatie over de stemlokalen, uiterlijk 4 dagen voor de stemming bij de kiezers te bezorgen. Een gemeente kan niet volstaan met een publicatie van deze informatie in een huis-aan-huisblad. Kiezers die namelijk een sticker op de brievenbus hebben geplakt dat zij geen ongevraagde commerciële reclame in de brievenbus wensen (een nee-nee-sticker), ontvangen geen nieuwsblad met daarin de publicatie van de kandidatenlijsten.

Het staat de gemeentebesturen uiteraard vrij om de kandidatenlijsten -naast de verzending van de lijsten aan het adres van de kiezer- te publiceren in dag- en nieuwsbladen die in de gemeente worden verspreid.
Zie Kieswet art. I 17 en Kiesbesluit art. J 1.