Krijgen politieke partijen subsidie?

Politieke partijen krijgen subsidie op grond van de Wet financiering politieke partijen. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal zetels in de Tweede Kamer en het aantal leden van een partij. Voor de subsidie komen alleen partijen in aanmerking die hebben deelgenomen aan de laatste Eerste Kamerverkiezingen of Tweede Kamerverkiezingen en daarbij minimaal 1 zetel hebben behaald.

Voor het aantal Kamerzetels wordt gekeken naar de Tweede Kamer, tenzij een partij alleen in de Eerste Kamer is vertegenwoordigd, maar dat komt zeer weinig voor. Voor het aantal leden tellen alleen de leden met een volwaardig lidmaatschap mee. Verder is een voorwaarde dat het lid ook contributie betaalt.

Besteding subsidie politieke partijen

Partijen zijn niet helemaal vrij om te bepalen waar ze het geld aan besteden. In de Wet financiering politieke partijen zijn regels en voorwaarden opgenomen waaraan een partij zich moet houden.


Een politieke partij krijgt onder andere subsidie voor:

  • politieke vormingsactiviteiten en scholingsactiviteiten
  • het verstrekken van informatie
  • politiekwetenschappelijke activiteiten
  • activiteiten om politieke deelname van jongeren te bevorderen
  • werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers
  • verkiezingscampagnes

De subsidie wordt per kalenderjaar verstrekt. De politieke partij die subsidie ontvangt moet een administratie bijhouden als basis voor de vaststelling van de subsidie.

Hoogte subsidie

De subsidie bestaat uit een basisbedrag, een bedrag per Kamerzetel en een bedrag per lid van de politieke partij. Zie voor de hoogte van deze bedragen artikel 8 van de Wet financiering politieke partijen.