Kan een stembureaulid tijdelijk worden vervangen?

De Kieswet bepaalt dat tijdens een zitting altijd de voorzitter en twee andere stembureauleden aanwezig zijn. Bij afwezigheid van de voorzitter vervangt het tweede lid hem en bij zijn afwezigheid vervangt het derde lid de voorzitter. Als een lid afwezig is, wordt degene vervangen door een plaatsvervangend lid.

Bij korte afwezigheid van een stembureaulid hoeft niet direct vervanging geregeld te worden. Als deze afwezigheid langer duurt, moet een plaatsvervangend lid het stembureaulid vervangen.

Als er geen plaatsvervangend lid beschikbaar is, verzoekt de voorzitter een van de aanwezige kiezers in het stemlokaal om het lid te vervangen. De kiezer vervangt totdat er weer een aangewezen lid aanwezig is. Deze wisselingen worden genoteerd in het proces-verbaal.

Zie Kieswet art. J 12.