Kan een lid van provinciale staten worden geschorst?

Ja, als een lid van provinciale staten handelt in strijd met artikel 15 van de Provinciewet kan hij worden geschorst door de voorzitter van provinciale staten. Bijvoorbeeld als een lid werkzaam is als advocaat of adviseur van de provincie of het provinciebestuur of van de wederpartij van de provincie of het provinciebestuur in een geschil. Of als een lid een overeenkomst aangaat voor het aannemen van werk ten behoeve van de provincie.

De voorzitter legt de zaak in hun eerstvolgende vergadering voor aan de staten. Nadat het lid zich mondeling heeft kunnen verdedigen, is het aan de provinciale staten om het lid al dan niet te schorsen.

Zie Kieswet art. X 7.