Is een stembiljet dat in de verkeerde stembus is gedaan bij gecombineerde verkiezingen ongeldig?

Nee, een stembiljet dat in de verkeerde stembus is gedaan tijdens de gecombineerde dag van stemming voor het algemeen bestuur van waterschappen en voor de provinciale staten, is niet per definitie ongeldig.

Een uitgebrachte stem is pas ongeldig wanneer deze is uitgebracht op een verkeerd stembiljet, of wanneer niet ondubbelzinnig duidelijk is op welke kandidaat de stem is uitgebracht, of wanneer er toevoegingen zijn gedaan op het stembiljet waardoor een kiezer kan worden geïdentificeerd. Zie Kieswet art. N 7.

Een stem die in een verkeerde stembus is gedaan, moet dus bij de juiste telling worden meegeteld. Voorafgaand aan het tellen van de stemmen worden beide stembussen geopend waarna de stemmen worden gescheiden. Als er stembiljetten in de verkeerde stembus zijn gegooid, worden deze tijdens het tellen alsnog bij de goede stembiljetten gelegd en kan het tellen beginnen. Zie Kiesbesluit art. J 14.