Waarom stemmen we in Nederland op woensdag?

De regering wil zo veel mogelijk kiesgerechtigden in de gelegenheid stellen hun stem uit te brengen. Vanwege religieuze redenen vallen de vrijdag, zaterdag en zondag af. Verder valt de maandag af, omdat de voorbereidingen van de verkiezing dan grotendeels in het weekend zouden vallen. Doorgaans vinden verkiezingen daarom plaats op woensdag. Een andere belangrijke reden daarvoor is dat de basisscholen, waarin veel stemlokalen zijn gevestigd, op die dag het minst worden belast.

Een uitzondering vormt de verkiezing voor het Europees Parlement. De woensdag valt buiten de periode waarin deze verkiezing kan plaatsvinden, zodat in Nederland op donderdag wordt gestemd.