Kunnen kiezers een klacht indienen als er tijdens de stemming iets niet volgens de wet verloopt?

Ja, dat kan. Het stembureau kijkt of en wat er gedaan kan worden om het bezwaar weg te nemen of te verlichten.

Alle bezwaren worden daarnaast in het proces-verbaal van de zitting van het stembureau vermeld, ongeacht of het stembureau deze bezwaren heeft kunnen verhelpen en ongeacht of het stembureau het met de bezwaren eens is. Het proces-verbaal is namelijk het document op basis waarvan het vertegenwoordigend orgaan geïnformeerd wordt over bezwaren van kiezers en zich een oordeel vormt over de geldigheid van de stemming.

Een kiezer kan ook mondeling bezwaar maken bij de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau of het centraal stembureau als deze het niet eens is met de door deze organen vastgestelde uitslagen.Zie Kieswet art. J 35, en art. P 20.

Een kiezer kan ook schriftelijk een melding doen van vermeende fouten in het proces-verbaal of het digitaal bestand van een stembureau, gemeentelijk stembureau, hoofdstembureau of (nationaal) briefstembureau. De melding moet schriftelijk en onderbouwd worden ingediend bij het centraal stembureau, uiterlijk 48 uur voor de zitting waarin het centraal stembureau de uitslag vaststelt. Zie Kieswet art. P 1b.