Databank verkiezingsuitslagen

In de databank verkiezingsuitslagen staan uitslagen van de volgende verkiezingen en referenda: Eerste Kamer, Tweede Kamer, Europees Parlement, provinciale staten, gemeenteraden, herindelingen, waterschappen (sinds 2015), landelijke referenda en eilandsraden (sinds 2010).

Open data

Op data.overheid.nl kunnen bestanden worden geraadpleegd met de uitslaggegevens van het centraal stembureau (de landelijke uitslag), de hoofdstembureaus (uitslagen van de kieskringen) en de gemeenten. Tot de gemeentelijke uitslaggegevens behoren ook de uitslagen per partij en per kandidaat, per stembureau. Zie Kiesraad | Data overheid