Databank verkiezingsuitslagen

In de databank verkiezingsuitslagen staan uitslagen van de volgende verkiezingen en referenda: Eerste Kamer, Tweede Kamer, Europees Parlement, provinciale staten, gemeenteraden, herindelingen, waterschappen (sinds 2015), landelijke referenda en eilandsraden (sinds 2010).

Door een technische storing zijn de uitslagen van de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 nog niet gepubliceerd op de databank. De uitslagen op lijstniveau zijn als csv-bestand en EML-bestand te downloaden via data.overheid.nl: Provinciale Statenverkiezing en waterschapsverkiezing.

Open data

Op data.overheid.nl kunnen bestanden worden geraadpleegd met de uitslaggegevens van het centraal stembureau (de landelijke uitslag), de hoofdstembureaus (uitslagen van de kieskringen) en de gemeenten. Tot de gemeentelijke uitslaggegevens behoren ook de uitslagen per partij en per kandidaat, per stembureau. Zie Kiesraad | Data overheid