Databank verkiezingsuitslagen

In de databank verkiezingsuitslagen staan uitslagen van de volgende verkiezingen en referenda: Eerste Kamer, Tweede Kamer, Europees Parlement, provinciale staten, gemeenteraden, herindelingen, waterschappen (sinds 2015), landelijke referenda en eilandsraden (sinds 2010).

Referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Dit bestand bevat de uitslagen per gemeente op grond waarvan de Kiesraad de officiële uitslag van het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten heeft vastgesteld.

Tweede Kamerverkiezing 2017

Dit bestand bevat de uitslagen per partij per gemeente op grond waarvan de Kiesraad de officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017 heeft vastgesteld. Deze uitslag is gebaseerd op de uitslagen zoals die door de hoofdstembureaus voor hun kieskring zijn vastgesteld. Na de vaststelling van de uitslag door de Kiesraad bleek dat in enkele kieskringen fouten zijn gemaakt. Dit gebeurde bij het overnemen van de gegevens van de gemeenten. Ook zijn er telverschillen geconstateerd. Zie Kamerstuk 31142 nr. 62 voor meer informatie hierover.

Open data

Op data.overheid.nl kunnen bestanden worden geraadpleegd met de uitslaggegevens van het centraal stembureau (de landelijke uitslag), de hoofdstembureaus (uitslagen van de kieskringen) en de gemeenten. Tot de gemeentelijke uitslaggegevens behoren ook de uitslagen per partij per stembureau. Deze zijn niet compleet en niet in uniforme gegevensbestanden. De oorzaak daarvan is dat de gemeenten verschillende hulpmiddelen hebben gebruikt om de uitslag van hun gemeente vast te stellen. Ook zijn er gemeenten waarvan de Kiesraad geen uitslagen per stembureau heeft ontvangen. Zie https://data.overheid.nl/data/dataset/verkiezingsuitslag-tweede-kamer-2017.