Eerste Kamerverkiezing in provincies en kiescolleges

De leden van Provinciale Staten en van de vier kiescolleges (voor het Caribisch deel van Nederland en niet-ingezetenen) stemden dinsdag 30 mei voor de Eerste Kamer. Na afloop van de stemmingen worden de uitslagen van de provincies en de kiescolleges overgebracht naar de Kiesraad. De proces-verbalen met de uitslagen van de provincies en kiescolleges worden op de website van de Kiesraad gepubliceerd. De Kiesraad stelt donderdag 1 juni de officiële landelijke uitslag van de Eerste Kamerverkiezing vast.

Beeld: Martijn Beekman

Bekendmaking uitslag Eerste Kamerverkiezing

De Kiesraad berekent op basis van de uitslagen van de provincies en kiescolleges de verkiezingsuitslag en stelt deze officieel vast in een openbare zitting, op donderdag 1 juni om 16.00 uur. De zitting van de Kiesraad vindt plaats in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. De zitting is ook te volgen via een livestream. De Kiesraad publiceert de verkiezingsuitslag na de zitting op de website.