Identificatie

Kiezers moeten zich identificeren als zij komen stemmen in het stembureau. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Is iemand gemachtigd om ook te stemmen voor iemand anders, dan moet hij of zij ook (een kopie) van het identiteitsbewijs van de volmachtgever laten zien.
Zie Kieswet art. J 24 en Kieswet art. J 25.

Beeld: Kiesraad

Identiteitsdocumenten

Als kiezers komen stemmen, dan moeten zij zich legitimeren. In het onderstaande schema is aangegeven met welke documenten kiezers zich in het stemlokaal kunnen identificeren.

Geldige legitimatie in stemlokaal
Document Nederland Alle EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen

Zwitserland

Overige landen
Paspoort Ja Ja Ja Ja/Nee [1]
Rijbewijs Ja Ja Nee Nee
Identiteitskaart Ja Ja Ja Nee
Vreemdelingendocument Ja n.v.t. n.v.t. n.v.t.

[1] Mits in combinatie met een in Nederland uitgegeven vreemdelingendocument zoals de gedurende de vrije termijn (periode van 3 maanden waarin een persoon in Nederland verblijft, maar nog geen verblijfsdocument heeft) aangewezen Sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen. Bij rechtmatig verblijf na de vrije termijn kan een kiezer zich legitimeren met een verblijfsvergunning. Voor de specifieke eisen die aan de documenten worden gesteld, verwijzen wij naar artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.