Vernietiging stembescheiden

Alle stempassen, kiezerspassen, volmachtbewijzen en stembiljetten – ongebruikt, onbruikbaar gemaakt of gebruikt – worden tot drie maanden nadat over de toelating van de gekozenen is beslist bewaard. Hetzelfde geldt voor de afschriften van de processen-verbaal van de stembureaus en de door de burgemeester vastgestelde aantallen stemmen in zijn gemeente. Dit met het oog op een eventueel strafrechtelijk onderzoek.

Verzegelde pakken mogen uitsluitend voor strafrechtelijk onderzoek - en dus niet voor ander (wetenschappelijk) onderzoek - worden overgedragen. Van de vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt.

Bewaartermijn verkiezingsbescheiden briefstembureau

Ook retourenveloppen die te laat door het briefstembureau zijn ontvangen, retourenveloppen die onvoldoende zijn gefrankeerd en op niet correcte wijze verzonden stembiljetten en briefstembewijzen worden tot drie maanden nadat over de toelating van de gekozenen is beslist bewaard. Daarna worden zij door de burgemeester van ’s-Gravenhage vernietigd. Van de vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt. Zie Kieswet art. M 8.