Openingstijden

De hoofdregel is dat stembureaus op de verkiezingsdag open zijn van 7.30 uur in de ochtend tot 21.00 uur in de avond. Bijzondere en mobiele stembureaus hebben afwijkende openingstijden. Zij kunnen eerder of later opengaan of eerder sluiten, maar niet later dan 21.00 uur sluiten.

Beeld: ©Kiesraad / Martijn Beekman

Zodra de eindtijd voor de stemming is bereikt, kondigt de voorzitter dit aan. Alleen aanwezige kiezers in het stemlokaal of bij de ingang worden nog tot de stemming toegelaten. Zie Kieswet art. J 30.

Afwijkende openingstijden bijzonder stembureau

Bijzondere stembureaus zijn stembureaus die afwijkende openingstijden hebben, bijvoorbeeld een stembureau in een winkelcentrum dat om 18.00 uur sluit. Ook vroegere openstelling kan zinvol zijn, zoals bij een stembureau in een treinstation. Een bijzonder stembureau moet wel ten minste acht uur aaneengesloten geopend zijn.
Zie Kieswet art. J 1.

Afwijkende openingstijden mobiel stembureau

Een mobiel stembureau is een stembureau dat gedurende de verkiezingsdag op verschillende plaatsen is gestationeerd. Mobiele stembureaus kunnen eerder dan 7.30 uur openen en vroeger (maar niet later) dan 21.00 uur sluiten. De zittingstijden op de verschillende plekken worden ten minste veertien dagen voor de verkiezing bekendgemaakt in het gemeenteblad.
 Zie Kieswet art. J 4a.