Instructies GSB’s Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020) bij decentraal tellen NPVV

De Ondersteunende Software verkiezingen (OSV2020) is aangepast om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de nieuwe wetgeving. In onderstaande instructie wordt ingegaan op hoe u OSV2020 als invoerder en als verkiezingsleider kunt gebruiken om fouten te herstellen. Voor de algemene instructie over het gebruik van OSV2020 wordt u verwezen naar de bijgeleverde handleidingen en instructiefilmpjes.