Handleiding Tussentijdse benoemingen voor centraal stembureaus

Ook nadat de uitslag is vastgesteld en de kandidaten zijn benoemd en toegelaten tot de gemeenteraad, kan het centraal stembureau gevraagd worden een kandidaat te benoemen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een raadslid tijdens de zittingsperiode ontslag neemt, of verlof opneemt wegens ziekte of zwangerschap.