Uitslagen Tweede Kamerverkiezing 2017

Dit bestand bevat de uitslagen per partij per gemeente op grond waarvan de Kiesraad de officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017 heeft vastgesteld. Deze uitslag is gebaseerd op de uitslagen zoals die door de hoofdstembureaus voor hun kieskring zijn vastgesteld. Na de vaststelling van de uitslag door de Kiesraad is gebleken dat in enkele kieskringen fouten zijn gemaakt bij het overnemen van de gegevens van de gemeenten of dat er telverschillen zijn geconstateerd. Zie Kamerstuk 31142 nr. 62 voor meer informatie hierover.