Advies evaluatie verkiezingen provinciale staten, waterschappen en kiescolleges 2019

De verkiezingen van 20 maart van dit jaar, voor provinciale staten, waterschappen én kiescolleges zijn goed verlopen. Dit concludeert de Kiesraad in zijn advies ter evaluatie van deze verkiezingen. Niet alles verliep echter vlekkeloos. In zijn advies doet de Kiesraad daarom enkele aanbevelingen. Deze betreffen zaken als de bezorging van stempassen, de kleur van stempassen, de publicatie van processen-verbaal, van stembureaus op internet, en ‘lijstuitputting’.