Evaluatieadvies gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum 21 maart 2018

Ook kiezers met een verstandelijke beperking moeten hulp kunnen krijgen bij het uitbrengen van hun stem. Dit is een van de voorstellen van de Kiesraad, in zijn advies ter evaluatie van de gecombineerde gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv), op 21 maart 2018. Verder wordt onder meer geadviseerd om het sluitingstijdstip van de stembureaus te vervroegen van 21.00 uur naar 20.00 uur, zolang stembiljetten nog handmatig in het stembureau worden geteld.