Advies inzake bijstandverlening aan kiezers in het stemlokaal

Dit advies gaat over het helpen van mensen met een verstandelijke beperking, (functioneel) analfabeten en mensen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen. De Kiesraad adviseert om op dit punt de Kieswet niet te veranderen. Wel wordt geadviseerd om in het stemlokaal voorzieningen te treffen voor analfabeten. Tot slot wordt terughoudendheid van gemeenten geadviseerd met het benoemen van leden van een stembureau die zelf kandidaat zijn bij de verkiezing.