Wat als een volmachtgever niet in staat is om een volmacht te ondertekenen?

Als een kiesgerechtigde niet in staat is om zelf zijn volmacht te tekenen dan kan hij toch een volmacht geven als op zijn identiteitsbewijs de opmerking 'niet in staat tot tekenen' staat. Het uitbrengen van de stem kan in zo’n geval door middel van zowel een schriftelijke als een onderhandse volmacht.

Bij een onderhandse volmacht is het aan het stembureau om de controle uit te voeren. Ontbreekt de handtekening van de volmachtgever, dan moet op diens identiteitsbewijs de opmerking staan dat hij of zij geen handtekening kan plaatsen. Als de gemachtigde een kopie kan tonen van het identiteitsbewijs van de volmachtgever waaruit dit inderdaad blijkt, dan kan de volmachtstem worden uitgebracht.

Bij een schriftelijke volmacht wordt het aanvraagformulier om bij volmacht te stemmen niet ondertekend door de volmachtgever. De gemeente controleert dan of betrokkene inderdaad niet kan ondertekenen door na te gaan of dit ook in zijn of haar identiteitsbewijs staat. Dat staat bijvoorbeeld in de reisdocumentenadministratie. Omdat dit weinig voorkomt, kan ook de volmachtgever zelf worden benaderd met het verzoek om alsnog een kopie over te leggen van diens identiteitsbewijs.