Waarom stemmen we in Nederland op donderdag voor het Europees Parlement?

In de Europese Akte voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement is bepaald dat de verkiezingen plaatsvinden in een periode die begint op donderdag en eindigt op zondag.

Daardoor kwam de gebruikelijke dag van stemming in Nederland, woensdag, niet in aanmerking. Er is toen gekozen voor een dag zo dicht mogelijk bij de woensdag en dat is de donderdag geworden.

Voor zondag is met name niet gekozen uit oogpunt van eerbiediging van de zondagsrust. Bovendien zou de bemensing van de stembureaus en het verwerken van de uitslagen op zondag wellicht problemen geven.