Waarom hangen er geen gordijntjes voor het stemhokje?

De leden van het stembureau en aanwezige kiezers moeten op grond van de Kieswet zicht hebben op de toegang tot de stemhokjes.

Er moet bijvoorbeeld voorkomen worden dat meerdere mensen in een stemhokje zijn of sprake is van dwang. Volgens de Kieswet is het dan ook verplicht het stemlokaal zo in te richten dat de toegang tot de stemhokjes zichtbaar is.

Uiteraard is het niet de bedoeling dat mensen kunnen meekijken bij de kiezer die zijn stem uitbrengt. Om het stemgeheim van de kiezers te beschermen, moeten de stemhokjes op minimaal 2 meter afstand staan van de stembureauleden en wachtende kiezers.

Zie Kieswet art. J 4, art. J 15 en art. J 16.