Mogen kiezers kinderen meenemen in het stemhokje?

In principe niet, omdat er maar één persoon tegelijk in een stemhokje mag in verband met het stemgeheim. Als duidelijk is dat van enige beïnvloeding van een kiezer absoluut geen sprake kan zijn, bijvoorbeeld een ouder met een kind van 3 jaar, kan deze kiezer hiervoor toestemming  vragen aan de voorzitter van het stembureau.

De voorzitter van het stembureau is belast met de handhaving van de orde tijdens de zitting.

Zie Kieswet art. J 26, Kieswet art. J 36 en Kieswet art. J. 37.