Mogen kandidatenlijsten ook alleen in huis-aan-huisbladen worden gepubliceerd?

Nee, gemeenten zijn verplicht om de vastgestelde kandidatenlijsten uiterlijk 4 dagen voor de stemming bij de kiezers te bezorgen, samen met de informatie over de stemlokalen. Publicatie van deze informatie in een huis-aan-huisblad is niet voldoende. Kiezers met een nee-nee-sticker op de brievenbus ontvangen geen nieuwsblad met daarin de publicatie van de kandidatenlijsten.

Het staat de gemeentebesturen uiteraard vrij om de kandidatenlijsten -naast de verzending aan het adres van de kiezer- te publiceren in dag- en nieuwsbladen die in de gemeente worden verspreid.
Zie Kieswet art. I 17 en Kiesbesluit art. J 1.