Mag een volmachtnemer een kopie legitimatie van de volmachtgever op smartphone of tablet tonen?

Ja, een volmachtnemer kan een kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever tonen op een smartphone of tablet.

Deze kopie wordt gebruikt om te controleren of persoonsgegevens en de handtekening op het identiteitsdocument overeenstemmen met de persoonsgegevens op de volmacht. Daarvoor is het essentieel dat de kopie van een zodanige kwaliteit is dat deze controle goed kan plaatsvinden.

Is het niet mogelijk controles goed uit te voeren - wat overigens ook het geval is bij een slechte kwaliteit of verkleinde papieren kopie - dan wordt de kiezer verzocht terug te keren met een wel leesbare kopie.

De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.