Mag een kiezer een foto van zichzelf met zijn ingevulde stembiljet (stemfie) maken?

Ja, dat mag. Een stem kan niet achteraf ongeldig verklaard worden als de kiezer een stemfie heeft gemaakt.

Een kiezer moet bij het gebruik van zijn camera in het stemlokaal zorgen dat het stemgeheim van andere kiezers blijft gewaarborgd. Van belang is verder dat een stemming rustig en ordelijk verloopt en dat kiezers niet worden belemmerd of gehinderd in het uitbrengen van hun (geheime) stem. Uiteraard mogen andere kiezers niet tegen hun zin gefotografeerd (of gefilmd) worden.

Een kiezer mag in geen enkel geval worden verplicht of gedwongen tot het maken van een foto van zichzelf met zijn ingevulde stembiljet. Dwang en omkoping zijn strafbaar gesteld in de artikelen 125 en 126 van het Wetboek van Strafrecht.