Kunnen waarnemers aanwezig zijn tijdens de stemming?

Ja, de minister van Buitenlandse Zaken kan internationale waarnemers toelaten om getuige te zijn van het verloop van de verkiezingen. Waarnemers mogen aanwezig zijn in het stemlokaal tijdens de zitting van het stembureau.
 

Daarnaast kan iedere belangstellende bij de stemming en het tellen van de stemmen in het stemlokaal aanwezig zijn om de gang van zaken te volgen. Voorwaarde is dat de aanwezigen de orde niet verstoren en de voortgang niet belemmeren. Op die manier kan iedereen de werkzaamheden van het stembureau volgen en daar eventueel bezwaar tegen maken.
Zie Kieswet art. J 35 en Kieswet art. J 39.