Kan een verzoek om met een kiezerspas te stemmen worden geweigerd?

Met een kiezerspas kan een kiezer zijn stem in elke gemeente binnen het gebied van het orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden uitbrengen. Voor de Tweede Kamerverkiezing en Europees Parlementsverkiezing betekent dit dat de kiezer met een kiezerspas zijn stem in heel Nederland kan uitbrengen. Zie Kieswet art. K 1.

Een kiezer kan een kiezerspas aanvragen bij de gemeente waar hij op de dag van kandidaatstelling als kiezer staat geregistreerd. De gemeente beoordeelt het verzoek. Het verzoek om met een kiezerspas te stemmen, wordt alleen geweigerd als:

  • Iemand op de dag van kandidaatstelling niet als kiezer staat geregistreerd. Zie Kieswet art. K 8.
  • Iemand al is toegestaan om via een schriftelijke volmacht zijn stem uit te brengen. Zie Kieswet art. K 8.
  • Iemand al is toegestaan om per brief zijn stem uit te brengen. Zie Kieswet art. K 8. Alleen kiesgerechtigden die op de verkiezingsdag in het buitenland verblijven, kunnen per brief stemmen.
  • De kiezer zijn verzoek te laat heeft ingediend. Zie Kieswet art. K 3. Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk 5 dagen voor de stemming zijn ontvangen, het mondelinge verzoek uiterlijk om 12.00 uur op de dag voor de verkiezingsdag. Kiezers die in het buitenland wonen moeten hun verzoek al zes weken voor de stemming indienen. Zie Kieswet art. 7.
  • Aan deze kiezer al een kiezerspas is uitgereikt. Zie Kieswet art. K 4.